سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم با 300 هزار لاری

سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم با 300 هزار لاری


سرمایه گذاری در گرجستان برای اخذ اقامت این کشور

سرمایه گذاری در گرجستان :برای اینکه فردی بتواند اقامت گرجستان را دریافت نماید می تواند راه های مختلفی را در نظر داشته باشد. یکی از راه هایی که موجب می شود به راحتی اقامت این کشور را به دست آورد سرمایه گذاری در آن می باشد.

سرمایه گذاری تنها با 300 هزار لاری

در قوانینی که در حال حاضر در گرجستان وجود دارد سرمایه گذار فردی معرفی می شود که دست کم مبلغ300 هزار لاری را به شکل مستقیم و بدون واسطه در کشور گرجستان برای سرمایه گذاری هزینه کرده باشد .

آن دسته از افرادی که موفق به دریافت اقامت این کشور شده اند و آورده آن ها کمتر از سیصد هزار لاری گرجستان است به عنوان کارآفرین معرفی می شوند.

روش سرمایه گذاری در گرجستان

باید این نکته را خاطر نشان کنیم که مبلغ سیصد هزار لاری که نام برده شد باید به شکل مستقیم در تجارتی که فرد برای خود انتخاب کرده است به عنوان سرمایه وارد شود و زمانی که فرد به دنبال خرید ملک برای شرکت خود است به عنوان یک سرمایه گذاری مستقیم در این کشور به شمار نمی آید و فرد برای دریافت اقامت این کشور به وسیله خرید ملک باید به دنبال قوانین خاص آن برود.

دولت این کشور احترام بسیار زیادی را برای افرادی که در این کشور سرمایه گذاری می کنند قائل می باشد و قابلیت های بسیاری را برای آن ها فراهم می کند که می توان به قابلیت بهره گیری از اطلاعات و آمار اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد این کشور اشاره کرد که موجب می شود بتوانند به سادگی فرصت های مناسب را برای سرمایه گذاری بشناسند.

قابلیت بررسی همکاری بعضی از بانک های این کشور در پروژه ای که فرد قصد سرمایه گذاری در آن را دارد و ارائه کارت اقامت پنج ساله و در برخی موارد اعطای اقامت دائمی این کشور به افراد سرمایه گذار از جمله امکاناتی می باشد که دولیت این کشور در اختیار افراد سرمایه گذار قرار می دهد.

البته ناگفته نماند افرادی که پیش از این سابقه ی مدیریت و سرمایه گذاری در بخش های دیگر را داشته باشند راحت تر می توانند اقامت دائمی گرجستان این کشور را به دست بیاورند.

در خصوص سرمایه گذاری در کشور گرجستان باید این نکته را نیز عنوان کنیم که مبلغ عنوان شده با در نظر گرفتن نوع تجارت فرد می تواند تغییر کند

ولی منطقی ترین مبلغی که برای سرمایه گذاری در این کشور می توان وارد کشور معادل مبلغی است که پیش تر عنوان کردیم.

سرمایه گذاری در گرجستان

هزینه های سرمایه گذاری در گرجستان

این مبلغ می تواند بهترین سودآوری را برای تجارت افراد سرمایه گذار در بر داشته باشد و علاوه برآن کمترین مبلغی است که افراد می توانند در این کشور سرمایه گذاری نمایند. سرمایه گذارانی که در کشور گرجستان اقدام به سرمایه گذاری نموده اند می توانند به این وسیله اقامت موقت و یا دائمی را برای خود و دیگر افراد خانواده شان دریافت نمایند. یکی از بهترین روشهای سرمایه گذاری خرید ملک در گرجستان میباشد .

هزینه ای که برای گذران زندگی در گرجستان لازم است در حدود150 لاری می باشد اما برای زندگی در پایتخت این کشور باید هزینه ای در حدود550 لاری را پرداخت نمود.

هزینه ای که برای زندگی در این کشور پرداخت می شود بسیار کمتر از هزینه ای است که در کشور ایران باید پرداخت شود. در صورتی که تمایل به اقامت در گرجستان داشته باشید می توانید به سراغ موسسه های مهاجرتی معتبر رفته و با کلیه راه های اخذ اقامت در این کشور آشنا شوید و بهترین راه را برای اقامت در گرجستان پیدا کنید.

سرمایه گذاری در این کشور می تواند آینده ای روشن را برای افراد سرمایه گذار به دنبال داشته باشد چرا که گرجستان برای پیشرفت هر چه بیشتر خود اهداف و برنامه های بسیاری را در نظر گرفته است و سرمایه گذاری در این کشور می تواند رشد اقتصادی خوبی را به دنبال داشته باشد.